Läkarhuset samarbetar med:

Frågor och svar

 

FRÅGOR OM KOSTNADER

Fråga: Gäller landstingets högkostnadsskydd hos er?
Svar: Nej

Fråga: Kan jag betala läkarbesöket med faktura ?
Svar: Nej , alla besök betalas kontant eller med kontokort.

Fråga: Företagshälsovård är avdragsgilt
Svar: Svar : Företagshälsovård och rehabilitering för anställda är en skattefri förmån för de anställda under förutsättning att sjukvården inte utförs inom den offentligt finansierade sjukvården. Kostnaderna för företagshälsovården är skattemässigt avdragsgilla för företaget och eventuell moms är avdragsgill som ingående moms. På sjukvård är det normalt ingen moms. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och kommanditbolag får också skattemässigt avdrag för utgifter när det gäller företagshälsovård och rehabilitering under förutsättning att verksamheten är beroende av näringsidkarens arbetsinsats.

Fråga: Vad kostar det att vaccinera sig
Svar: Alla kostnader ang vaccinering hittar du på hemsidan under fliken priser.


FRÅGOR OM TIDSBOKNING
Fråga: Hur bokar jag läkartid
Svar: Genom att klicka på fliken boka läkartid.Då hamnar du direkt i vår tidbok och kan själv välja dag samt tid för ditt läkarbesök. Eller också klickar du här

Fråga: Hur avbokar jag min läkartid ?
Svar: Svar : Detta gör du på två sätt.
( 1 ) I bekräftelsemailet som du erhöll vid tidsboknigen. Finns det en länk för avbokning.
( 2 ) Meddela oss tid och datum för ditt tänkta besök under fliken ” kontakta oss ”. Så avbokar vi din läkartid.

Fråga: Hur bokar jag tid till sjukgymnast / sjuksköterska ?
Svar: Genom att klicka på fliken boka läkartid.Då hamnar du direkt i vår tidbok och kan själv välja dag samt tid för ditt besök. Eller också klickar du här

Fråga: Hur bokar jag vaccinationstid?
Svar: I första hand via denna länk : Vaccinationsbokning 1
I andra hand via denna länk: Vaccinationsbokning 2

Fråga: Vem utfärdar invaliditetsintygs undersökningar
Svar: Invaliditetsintyg utfärdas av Dr Peder Blomqvist och Dr Mikael Körner


FRÅGOR OM VACCINERING
Fråga: Kan man vaccinera sig mot livmoderhalscancer hos er ?
Svar: Ja.
Vaccinering rekommenderas till Barn och undomar dvs pojkar och flickor mellan 9-15 år samt kvinnor mellan 16-26 år. Full vaccinering innebär 3 doser enligt vaccinationsschema 0 , 2 , 6 månader. Kostnaden är 300 kr för varje läkarbesök exl läkemedel ( totalt 300 kr x 3 ). Det är samma pris oavsett ålder. Högkostnadskydd gäller på läkemedel för kvinnor mellan 13 - 17 år. För mer info : www.lakemedelsverket.se

Fråga: Vilket vaccin behöver vi inför vår utlandsresa?
Svar: Börja med att gå in på följande länk och sök på semesterlandet
Länk: http://www.reseradet.se/vaccination.htm
Här får du en uppfattning om vilket vaccin ni behöver.

Fråga: Vad kommer vaccinet att kosta?
Svar: Svar: Gå in på följande länk och räkna samman totalkostnaden för er vaccinering

Länk: Vaccinationspriser
Exempel: Resmål Thailand. Restid < 3 v. Badsemester. Två vuxna samt två barn över två år. Alla är i övrigt frisk och ingen är gravid.
Vuxen:
• Fullgott grundvaccineringsskydd ( Difteri, Stelkramp, Polio )
• Vaccinering mot hepatit A .
• Vaccin mot turistdiarré


Barn:
• Fullgott grundvaccineringsskydd ( Difteri, Stelkramp, Polio )
• Vaccinering mot hepatit A ( från 1 års ålder )
• Vaccin mot turistdiarré ( från 2 års ålder )Fråga: När behöver jag förnya min grundvaccinering ( Difteri, Stelkramp, polio )?
Svar: • Difteri samt Stelkamp : Räknat från senaste spruta 10 år därefter vänta ytterligare 30 år.
• Polio: En extra dos ges till personer födda mellan 1945-59.

Fråga: Vilken doktor skall jag boka tid hos för vaccination ?
Svar: Fredrik Karlsson, Mattias Skielta, Mikael Körner och Peder Blomqvist

Fråga: När behöver jag vaccinera mig inför min resa ?
Svar: Börja med att gå in på följande länk och sök på semesterlandet Länk: http://www.reseradet.se/vaccination.htm Här får du en uppfattning om vilket vaccin ni behöver och när ni behöver vaccineras. Vaccinera dig minst 2 veckor innan avresa för att få skydd mot följande sjukdomar:
• Turistdiarre
• Hepatit A
• Grundvaccinering ( Polio, Stelkramp , Difteri )
• Typhoid
• Meningokock
• Gulafebern

Vaccinera dig minst 4 veckor före avresa för att få skydd mot följande sjukdomar:
• Hepatit B
• Japansk encephalit


Fråga: Hur många personer kan jag boka in på samma vaccinationstid ( 15 min ) ?
Svar: En familj ,4 personer

Fråga: När bör jag ta ny vaccination mot turistdiarre ( Dukoral ) ?
Svar: Efter 2 år

Fråga: När ska jag ta nästa hepatit A spruta och hur länge skyddar det
Svar: Spruta nr två tar du efter 6 - 12 månader och ger ett 25 årigt skydd.

Fråga: Missat tredje sprutan twinrix
Svar: Om du missat tredje sprutan Twinrix så kan man ge den sista sprutan ändå och därefter kontrollera antikroppsskyddet för att se att fullt skydd erhållits

Fråga: Diverse svar om Twinrix
Svar: * Vaccinet ger efter tre injektioner ett livslångt skydd mot Hepatit B samt ett ca 30 årigt skydd mot Hepatit A * Du behöver 2 injektioner för skydd före avresa ( 1 månad mellan injektionerna )

Fråga: Hur bokar jag vaccinationstid?
Svar: Boka tid via denna länk : Vaccinationsbokning 1

Fråga: Vilka vaccinationer har jag tidigare tagit hos er ?
Svar: Om det är så att du skrev in din mailadress i vaccinationsbokningen, kan du via denna länk, snabbt få besked om dina tidigare tagna vaccinationer hos oss Länk : https://www.convac.se/lakarhuset_ostersund/edit-booking

Fråga: Ändra vaccinationstid
Svar: Om du bokat vaccination via vår vaccinationstidbok och angav din mailadress, så kan du via denna länk ändra din vaccinationstid själv Länk : https://www.convac.se/lakarhuset_ostersund/edit-booking


FRÅGOR OM UNDERSÖKNINGAR
Fråga: Vad ingår i dom olika hälsoundersökningarna?
Svar: Vad som ingår i följande undersökningar? :
Lilla hälsoundersökningen
Medelstora hälsoundersökningen
Stora hälsoundersökningen

Klicka på länken nedan så får du svaret!
Länk: Hälsoundersokningar
Vad ingår i hälsoundersökning idrottsmän/kvinna?
Klicka på länken nedan så får du svaret!
Länk: Hälsoundersökning idrottshjarta

Fråga: Opererar ni på Läkarhuset
Svar: Nej, vi har ingen operationssal


FRÅGOR OM INTYG
Fråga: Kan man utfärda intyg om drogfrihet ( alkohol / narkotika ) hos er ?
Svar: Ja. Du träffar en av våra läkare vid två tillfällen under en tidsperiod av 6 månader. Provtagning sker vid fyra tillfällen. Allt beror på den dom som länsstyrelsen har givit dig. Se din dom. Intyget utfördas och du erhåller det i handen.
Priser körkortsintyg alkohol/droger:

Körkortsintyg alkohol :

Besök 1 Besök 1 ( Läkarbedömning + betalning för alla fyra provtagningar + ett urinprov )

Kostnad Läkarbesök 1250 kr
Provtagning : 1050 kr x 4 = 3400 kr
Urinprov : 1050 kr

Totalt : 5500 kr

Körkortsintyg droger :

Besök 1 ( Läkarbedömning + betalning för alla fyra provtagningar ). Kostnad 1250 kr + 3400 kr = 4650 kr

Mellan besök 1 och besök 2 skickas provtagningsremisserna hem till dig jämt fördelat under bedömningsperioden. Efter provtagning nr fyra bokar du sista läkarbesöket .

Urinproven bokas in av företagssköterska via telefonsamtal

Besök 2 ( läkarbedömning )
Kostnad : 1250 kr


Fråga: Vad kostar ett intyg för adoption ?
Svar: • 1250 kr / sökande
• Provtagningskostnaden / sökande.
Vilka blodprover som behövs är olika från land till land

Fråga: Vilken läkare gör mastintyg
Svar: Svar Dr Angelo Modica samt Dr Fredrik Björklund

Fråga: Utför ni körkortsintyg och vad kostar det
Svar: Ja, det kostar 1250 kr. Vi utför även körkortsintyg om du förlorat körkortet pga rattonykterhet eller på annat sätt förlorat körkortet. Kostnaden för detta hittar du under fliken priser

Fråga: Vilka utfärdar invaliditetsintyg ?
Svar: Invaliditetsintyg utfärdas av Dr Peder Blomqvist och Dr Mikael Körner

Fråga: Information
Svar:

UNDER VILLKORSTIDEN

Ansökan Alkolås
1 läkarbesök samt kontroll av droganalys, blodstatus, leverstatus samt CDT.

Kontroll 1 års villkorstid
Vanligtvis inga kontroller

Kontroll 2 års villkorstid
3 läkarbesök ( Initialt, efter 6 månader samt efter 18 månader )
Läkarintyg efter 6 månader samt efter 18 månader
8 provtagningar ( 4 prover under 6 månader samt 4 prover under efterföljande 12 månader )

Kontroll 1 års Villkorstid - Droger
Enligt transportstyrelsens beslut

Kontroll 2 års villkorstid- Droger
Enligt transportstyrelsens beslut

EFTER VILLKORSTIDEN

Kontroll 1 års villkorstid
Ansökan om körkortstillstånd
Hälsodeklaration eller allmänt läkarintyg om du har högre behörighett

Kontroll 2 års villkorstid
Ansökan om körkortstillstånd
Särskilt läkarintyg ( provtagning och obervationstid krävs )
Allmänt läkarintyg ( om du har högre behörighet ))
FRÅGOR OM LÄTTAKUTEN
Fråga: Är besöken avdragsgilla
Svar: Ja , dom är att beteckna som företagshälsovård : Företagshälsovård och rehabilitering för anställda är en skattefri förmån för de anställda under förutsättning att sjukvården inte utförs inom den offentligt finansierade sjukvården. Kostnaderna för företagshälsovården är skattemässigt avdragsgilla för företaget och eventuell moms är avdragsgill som ingående moms. På sjukvård är det normalt ingen moms. Enskilda näringsidkare, delägare i handelsbolag och kommanditbolag får också skattemässigt avdrag för utgifter när det gäller företagshälsovård och rehabilitering under förutsättning att verksamheten är beroende av näringsidkarens arbetsinsats.

Fråga: Kan jag som privatperson uppsöka lättakuten
Svar: Nej , du måste tillhöra ett företag

Fråga: Gäller högkostnades skyddet hos er ?
Svar: Nej , alla besök på lättakuten betalas med kontokort

Fråga: Kan min privata sjukförsökring täcka kostnaden för besöket
Svar: Ja , men då måste försäkringsbolaget boka in ditt besök hos oss. Vår tidbok ligger hos dem, så det är inga problem. Rutinen för detta är redan sedan länge upprättad

KalenderBoka tid

Här beställer du enkelt tid via hemsidan. klicka här för att läsa mer och boka tid.

SprutaVaccination

Har du frågor om vaccination, eller vill boka tid. Klicka här.

IntygIntyg

Klicka här för att läsa mer om vilka intyg vi kan tillhandahålla.

ReceptRecept

Dehöver du ett recept? Är du kund hos läkarhuset kan du beställa recept direkt via nätet. Klicka här.

Hälsoundersökningar

UndersökningLäs mer om vilka hälsoundersökningar du kan göra hos oss. Klicka här

FrågaFråga oss

Har du frågor som gäller din hälsa eller våra undersökningar?
Klicka här för att läsa mer.

Stäng

Välkommen att boka tid hos Läkarhuset i Östersund.

Så här gör du för att boka en valfri läkartid hos oss

1. Klicka på kalenderbilden nedan.
2. Klicka på det datum som passar dig.
3. Fyll i uppgifterna och tryck spara.

Bild - boka doktorn

En bokningsbekräftelse skickas till dig om du angivit din mailadress.
En SMS påminnelse skickas ett dygn före läkarbesöket om du lämnar ditt mobilnummer