Läkarhuset samarbetar med:

Intyg

Alla läkare på Läkarhuset kan utfärda alla typer av intyg. Men följande nedan nämnda undandrag. I dessa fall så skall tiden bokas till nämnd läkare. Priser för dom olika intygen hittar du nedan under fliken priser. Tiden boka du själv nedan under fliken boka tid. Hittar du inte en tid till nedan beskriven läkare. Skicka då en förfrågan till oss via fliken nedan, kontakta oss

 

Invaliditetsintyg Körkortsintyg vid medicinsk sjukdom Mastintyg Intyg som kräver arbetsprov / arbeta EKG Alla övriga intyg
Dr Peder Blomqvist
Dr Mikael Körner
Dr Fredrik Björklund Dr Fredrik Björklund Dr Fredrik Björklund Dr Mikael Körner

 

Typ av intyg Pris
Körkortsintyg 1500:- kr
Körkortsintyg vid sjukdom 1600:- kr
Sjöfartsintyg 1500:- kr
Dykintyg 1500:- kr
Kuskintyg 1500:- kr
Friskintyg 1500:- kr
Försäkringsärende 1500:- kr

Medicinska kontroller i arbetslivet
Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2005:
Övriga intyg 1500:- kr