Läkarhuset samarbetar med:
Saknar du någon blankett? Klicka här

Blanketter & Dokument

Intyg

Ikon PDF dokument Sjukintyg Ikon PDF dokument Läkarutlåtande - hälsotillstånd Sjukskrivningsfrågor , funktionsbedömning
Blankett inför samt efter sjukskrivning Läkarintyg SJ
Ikon PDF dokumentKörkortsintyg Ikon PDF dokumentLivsmedelsintyg Ikon PDF dokument Läkarintyg för Taiboxning
Ikon PDF dokument Ansökan om färdtjänst Ikon PDF dokument Ansökan om adoption Ikon PDF dokumentShengenintyg
Ikon PDF dokument Ansökan om avbeställning av resa Ikon PDF dokument Anmälan om olämplighet för körkort Ikon PDF dokument Läkarintyg för fallskärmshopparel
Ikon PDF dokumentFriskhetsintyg Ikon PDF dokumentLäkarintyg bilsport Ikon PDF dokumentTjänstbarhet för rökdykare
Ikon PDF dokument Läkarintyg travlicens Ikon PDF dokument Körkortsintyg , droger Läkarundersökning visum Thailand
Läkarintyg motorcykel/snöskoterförbundet Ikon PDF dokument Närståendepenning
Ikon PDF dokument Frågor allmän hälsoundersökning Ikon PDF dokument Läkarintyg joniserande strålning  
Ikon PDF dokumentOffshore intyg samt riktlinjer
"Non marine Crew"
Ikon PDF dokument Travlicens för dig över 70 år  

Intyg körkort

Ikon Webb dokument Läkarintyg synfunktion Ikon Webb dokument Läkarintyg avseende C, CE, D, DE eller Taxi Ikon Webb dokument Läkarintyg diabetes
Ikon Webb dokument Läkarintyg om alkohol, narkotika eller lŠkemedel Ikon Webb dokument Läkarintyg för körkort med villkor om alkolås Ikon Webb dokument Läkarintyg avseende läkarkontroll efter 6 månader vid 1 års villkor om alkolås
Ikon Webb dokument Synintyg Ikon Webb dokument Läkares anmälan Ikon Webb dokument Hälsodeklaration
Ikon Webb dokument Blankett AlkolŒs - Ansškan   Ikon Webb dokument Blankett AlkolŒs - 1 Œrs kontroll vid 2 Œrs villkor

Läkarintyg för körkort med villkorlig körkortsåterkallelse (alkolås)
Blanketterna B-I Šr lŠkarintyg som anvŠnds vid medverkan i fšrsšksverksamheten med alkolŒs.

Ikon Webb dokument B1 Till föreskrift 2008, 174 080512  Ikon Webb dokument C1 Till föreskrift 2008, 174 080514 Ikon Webb dokument D1 Till föreskrift 2008, 174 080514
Ikon Webb dokument E1 Till föreskrift 2008, 174 080514 Ikon Webb dokument F1 Till föreskrift 2008, 174 080512 Ikon Webb dokument G1 Till föreskrift 2008, 174 080512
Ikon Webb dokument H1 Till föreskrift 2008, 174 080512 Ikon Webb dokument Il Till föreskrift 2008, 174 080512  

Frihetsinsinskränkning

Olämplighet avseende vapen Ikon PDF dokumentOlämplighet avseende bilkörning Ikon PDF dokumentLVM intyg
Vårdintyg Ikon PDF dokumentFörvaltarintyg Ikon PDF dokumentGodmanintyg
Ikon PDF dokumentBegäran om polishandräckning    

Smittskyddet

Ikon PDF dokument Smittskyddsanmälan    

Hälsokontroller

Hälsokontroll Nattarbete - Hälsokontroll Hälsodeklarartion
Mastarbete - Läkarintyg Nyanställda - Hälsodeklaration Nyanställningsintyg
Nattarbetsintyg Radiologiskt arbete - Läkarintyg Härdplastintyg
Missbrukarkontrakt Ikon PDF dokumentAsbest  

Medicinska kontroller

Asbest enl AFS 1996:13 Bly enl AFS 1992:17 Kadmium enl AFS 2000:7
Kvarts enl AFS 1992:16 Ikon PDF dokument Frågeformulär härdplastarbete Ikon PDF dokument Läkarens anmälan AFS 2005:6
Ikon PDF dokument Resultatsammanställning exponering Bly/Kadmium  
Ikon PDF dokument Resultatsammanställning exonering fibrosframkallande damm  
Ikon PDF dokumentTjänstbarhetsintyg för arbete med bly/kadmium Ikon PDF dokumentTjänstbarhetsintyg för arbete med asbest/kvarts/syntetiska oorganiska fibrer Ikon PDF dokumentTjänstbarhetsintyg för arbete med härdplaster
Ikon PDF dokumentTjänstbarhetsintyg för arbete med esterplaster

Hand Arm Vibration enligt AFS2005:6

Ikon PDF dokument PM Läkarundersökning Hand Arm Vibration Ikon PDF dokument Frågeformulär Hand Arm Vibrationer (förslag 20050306) Ikon PDF dokument Checklista Bedside Hand Arm Vibrationer (förslag 20050306)
     

Helkroppsvibration enligt AFS2005:6

Ikon PDF dokument Helkroppsvibrationer. Läkarundersökning Ikon PDF dokument Helkroppsvibrationer. Frågeformulär Ikon PDF dokument Undersökning Nacke och ländrygg. Minimichecklista
Ikon PDF dokument Helkroppsvibration. Screeningformulär    

Idrottsdispenser

Dispensansökning Förenklad (ATUE) Friidrott.pdf Dispensansökning Ordinär (TUE) Friidrott.pdf
Dispensansökning Förenklad (ATUE) Längdskidåkning.pdf Dispensansökning Ordinär (TUE) Längdskidåkning.pdf

Läkemedelsverket

Ikon Licensmotivering

Landstinget

Ikon Remiss blodgrupp Ikon Remiss klinisk virologi Ikon Remiss klinisk bakterieologi
Ikon Remiss vävnadstypning Ikon Remiss allergitest Ikon Labbremiss
Ikon Remiss Gliadin Ikon Klinisk immunologi  

Föräldraförsäkringen

IkonLäkarutlåtende barn som inte fyllt 18 år Ikon Läkarutlåtende för barn som fyllt 12 men inte 16 år Ikon Intyg för tillfällg föräldrapeng

Läkarhuset

Ikon Sjukgymnastremiss Ikon Röntgenremiss Ikon Konsultremiss
pdf ikon Hälsoprofil Läkarhuset pdf ikon Hälsoprofil Landstinget Ikon Remissvar
Ikon Återrapportering till Kund Ikon Patientåterkoppling  

Försäkringskassan

Ikon Läkarutlåtande, hälsotillstånd (RFV 3200) Ikon Ditto med ifyllnadsanvisningar (RFV 3200) Ikon Fortsättningsblad till RFV 3200 (RFV 3201)
pdf ikon Medicinskt underlag för bedömning av rätt till sjukpenning och behov av rehabilitering (RFV 7263) pdf ikon Ditto med ifyllnadsanvisningar (RFV 7263)  
pdf ikon Särskilt läkarutlåtande för bedömning av rätt till sjukpenning och behov av rehabilitering (RFV 7264) pdf ikon I fyllnadsanvisningar till RFV 7264  
pdf ikon Läkarutlåtande, förbyggande behandling, medicinsk behandling, medicinsk rehabilitering (RFV 7265) pdf ikon Ditto med ifyllnadsanvisningar (RFV 7265) pdf ikon L äkarutlåtande för bedömning av anmäld arbetsskada (RFV 5049)
pdf ikon Läkarutlåtande vid ögonsjukdom (FK 3210) pdf ikon Läkarutlåtande för vårdbidrag (FK 3220) pdf ikon Läkarutlåtande för bilstöd till handikappade (FK 3222)
pdf ikon Läkarutlåtande för närståendepenning (FK 3225) pdf ikon Läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning, barn under 12 år (FK 7443) pdf ikon Läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning, barn mellan 12 och 15 år (FK 7447)
pdf ikon Läkarutlåtande för tillfällig föräldrapenning, barn mellan 16 och 18 år (FK 7436) pdf ikon Läkarutlåtande vid begäran från annat EU-land (E 213) PDF ikon Ansökan om förbyggande sjukpenning

Psykiatri

Ikon PDF dokument (MADRS Depression) Ikon PDF dokument MMT (Demens) Ikon PDF dokument HAD (Ångest , Depression)
Ikon PDF dokumentMDQ (Bipolärt syndrom) Ikon PDF dokument Klocktest (Demens) Ikon PDF dokument HAM-D (Depression)
Ikon PDF dokument AUDIT (Alkohol) Ikon PDF dokumentDUDIT (Droger) Ikon PDF dokumentCAS (Ångest)
Ikon PDF dokument Sömndagbok Ikon PDF dokumentPrime MD patientformulär Ikon PDF dokumentPrime MD Läkarens utvärderingshandledning
Ikon PDF dokument Adhd hos vuxna ASRS (6 frågor) Ikon PDF dokument Adhd hos vuxna ASRS (18 frågor) Ikon PDF dokument Tolkning ASRS v 1.1
Ikon PDF dokument Sömndagbok Ikon PDF dokument MADRS-S (Depression självskattning) Ikon PDF dokument ASRS ( Vuxen ADHD )
Ikon PDF dokument HCL 32 ( Hypomani tolkningsmall ) Ikon PDF dokument HCL 32 ( Hypomani ) Ikon PDF dokument MDQ ( Bipolär )
Ikon PDF dokument MDQ ( Bipolär - tolkningsmall ) Ikon PDF dokument PGQ9 ( Depressionsenkät ) Ikon PDF dokument M.I.N.I ( neuropsykiatrisk intervju )
Ikon PDF dokument Frågor om sömn Ikon PDF dokument AQ test ( Asberger ) Ikon PDF dokument PHQ-P ( Depression )
Ikon PDF dokument MINI-06 ( Psykiatrisk skattning ) Ikon PDF dokument LSAS ( Socialfobi ) Ikon PDF dokument PDSS ( Paniksyndrom )
Ikon PDF dokument Y-BOCS ( OCD ) Ikon PDF dokument PSWQ ( Gad )  

Urologi

IPSS (Prostata) Ikon PDF dokument Tidsmiktion (prostata) Ikon PDF dokument Fråga sexfunktion man
Ikon PDF dokument Frågor Prostata    

Gynekologi Könsjukdomar

Frågeformulär könssjukdom Ikon PDF dokument Blödningschema Ikon PDF dokumentUrininkontinens kvinna
Ikon PDF dokument Miktionslista kvinna,överaktiv blåsa Ikon PDF dokumentMiktionslista kvinna  

Buk

Ikon PDF dokument IBS diet & symtomdagbok Ikon PDF dokument Frågeformulär födoämnesallergi Ikon PDF dokumentFrågeformulär mage/tarm sjukdom
Ikon PDF dokument Refluxsjukdom Ikon PDF dokument GerdQ (refluxsjukdom)  

Öra

Ikon PDF dokumentTonaudiogram    

Hjärta

Ikon PDF dokument Fråga FF Ikon PDF dokument EQ5D (livskvalitet) hjärtsvikt Ikon PDF dokument Risk för kardiovaskulär sjukdom (Qrisk)
Ikon PDF dokument Risk för kardiovaskulär sjukdom (Framingham) Ikon PDF dokument Risk för kardiovaskulär sjukdom (Score)  

Astma

Ikon PDF dokumentPefkurva ( Astma ) Ikon PDF dokument Fråga lungsjukdom  

Allergi

Ikon PDF dokument Frågeformulär allergi Ikon PDF dokument Frågeformulär nästäppa  

Ortopedi

Skulderstatus 1 Skulderstatus 2 Klinisk examination lumbalcolumna
Funktionell examination underben ankel och fot Funktionell examination cervikallcolumna
Klinisk examination armbåge Klinisk examination torakal Klinisk examination axel
Klinisk examination hand Klinisk examination höft IkonKlinisk examination knä
Ikon PDF dokument Kronisk ledbandsskada i fotleden Ikon PDF dokument Akuta och kroniska hälsenebesvär Ikon PDF dokument Akut ledbandsskada i knäleden
Ikon PDF dokument Akut meniskskada i knäleden Ikon PDF dokument Främre knäsmärta Ikon PDF dokument Akuta och kroniska besvär i knäskålssenan
Ikon PDF dokument Inklämningssyndrom (impingement) Ikon PDF dokument Frågeformulär (Faos ) Fot/Fotled Ikon PDF dokument Frågeformulär ( Koos ) Knä
Ikon PDF dokument Smärtriktning Ikon PDF dokumentSmärtritningsformulär på olika språk Ikon PDF dokumentSmärtenkät
Ikon PDF dokumentTolkningsmall för smärtenkät VISA-A-S ( Hälsenebesvär ) Ikon PDF dokument SRQ - S ( Frågeformulär axelbesvär )
Ikon PDF dokument DASH ( instruktion ) Ikon PDF dokument DASH ( Funktionsnedsättning arm/skuldra/hand ) Ikon PDF dokument Oxford Shoulder ( Livskvalite axel - osteoartrit )
Ikon PDF dokument WOOS ( Livskvalite axel - osteoartrit ) Ikon PDF dokumentWOSI ( Livskvalite axel - Instabilitet ) Ikon PDF dokument WORC ( Livskvalite axel - Rotatorcuff )
Ikon PDF dokument Frågeformulär höft ( HOOS ) Ikon PDF dokument Lysholmsscore ( Knäfunktion ) Ikon PDF dokument Smärtformulär - Linton
Ikon PDF dokument FAR recept    

Hud

Ikon PDF dokument PASI - Psoriasis Ikon PDF dokument DLQI - livskvalite′ hudbesvär  

Proof 20

Kardiologi

Ikon PDF dokumentCalcium correction Ikon PDF dokument CHAD S2 Ikon PDF dokument QTc
Ikon PDF dokumentFarmingham Score Ikon PDF dokument Farmingham Score si units Ikon PDF dokument LDL calculated
Ikon PDF dokument Mean Arterial Pressure Ikon PDF dokument PEREC Ikon PDF dokumentSan fransisco syncope
Ikon PDF dokument Timi risk score for stemi Ikon PDF dokumentTimi risk score for uanstemi Ikon PDF dokumentWells criteria for dvt

Akutmedicin

A-a O2 Gradient Ikon PDF dokumentAbsolute Neutrophil Count (ANC) Ikon PDF dokumentAPACHE II Score for ICU Mortality
Ikon PDF dokument Basal Energy Expenditure Ikon PDF dokument Bicarbonate Deficit  
Ikon PDF dokument BMI and Body Surface Area (BSA) Ikon PDF dokument CHADS2 Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk Ikon PDF dokument CSF WBC Correction for RBCs
Ikon PDF dokument CURB-65 Severity Score for Community-Acquired Pneumonia Ikon PDF dokument Endotracheal Tube (ETT) Size for Pediatrics Ikon PDF dokument Fractional Excretion of Sodium (FENa)
Ikon PDF dokument Fractional Excretion of Urea (FEUrea) Ikon PDF dokument Glasgow Coma Scale/Score Ikon PDF dokument Glasgow-Blatchford Bleeding Score (GBS)
Ikon PDF dokument Maintenance Fluids Calculations Ikon PDF dokument MDRD GFR Equation Ikon PDF dokument Mean Arterial Pressure (MAP)
Ikon PDF dokument Oxygenation Index Ikon PDF dokument Parkland Formula for Burns Ikon PDF dokument Pediatric Ins and Outs (per kg and per hour)
Ikon PDF dokument PELD Score (Pediatric End-Stage Liver Disease) (younger than 12) Ikon PDF dokument PERC Rule for Pulmonary Embolism Ikon PDF dokument Phenytoin/Dilantin Correction for Albumin or Renal Failure
Ikon PDF dokument PSI/PORT Score: Pneumonia Severity Index for Adult CAP Ikon PDF dokument Ranson’s Criteria for Pancreatitis Mortality Ikon PDF dokument San Francisco Syncope Rule to Predict Serious Outcomes
Ikon PDF dokument Sodium Correction for Hyperglycemia Ikon PDF dokument Sodium Correction Rate in Hyponatremia Ikon PDF dokument Sodium Deficit in Hyponatremia
Ikon PDF dokument Well’s Criteria for Pulmonary Embolism / PE Ikon PDF dokument Winters’ Formula for Metabolic Acidosis Compensation  

Endokrinologi

A-a O2 Gradient Anion Gap Basal Energy Expenditure
Bicarbonate Deficit BMI and Body Surface Area (BSA) Calcium Correction for Hypoalbuminemia
Free Water Deficit in Hypernatremia Ideal Body Weight LDL Calculated
Maintenance Fluids Calculations MDRD GFR Equation Serum Osmolality/Osmolarity
Sodium Correction for Hyperglycemia Sodium Deficit in Hyponatremia Transtubular Potassium Gradient (TTKG)
Transtubular Potassium Gradient (TTKG)    

Gastroenterologi

Ikon PDF dokument Child-Pugh Score for Cirrhosis Mortality Ikon PDF dokument Glasgow-Blatchford Bleeding Score (GBS) Ikon PDF dokument Stool Osmolar/Osmotic Gap

Hematologi/Onkologi

Ikon PDF dokument Absolute Neutrophil Count (ANC) Ikon PDF dokument Absolute Reticulocyte Count (Reticulocyte Index) Ikon PDF dokument Glasgow-Blatchford Bleeding Score (GBS)
Ikon PDF dokument Well’s Criteria for DVT Ikon PDF dokument Well’s Criteria for Pulmonary Embolism / PE  

Onkologi

Ikon PDF dokument Fråga FF Ikon PDF dokument EQ5D (livskvalitet) hjärtsvikt Ikon PDF dokument Risk för kardiovaskulär sjukdom (Qrisk)
Ikon PDF dokument Risk för kardiovaskulär sjukdom (Framingham) Ikon PDF dokument Risk för kardiovaskulär sjukdom (Score)  

Hepatologi

Ikon PDF dokument Calcium Correction for Hypoalbuminemia Ikon PDF dokument Child-Pugh Score for Cirrhosis Mortality
Ikon PDF dokument Glasgow-Blatchford Bleeding Score (GBS) Ikon PDF dokument Maddrey’s Discriminant Function for Alcoholic Hepatitis
Ikon PDF dokument MELD Score (Model For End-Stage Liver Disease) (12 and older) Ikon PDF dokument PELD Score (Pediatric End-Stage Liver Disease) (younger than 12)

Infektion

Ikon PDF dokument CSF WBC Correction for RBCs Ikon PDF dokument CURB-65 Severity Score for Community-Acquired Pneumonia  
Ikon PDF dokument PSI/PORT Score: Pneumonia Severity Index for Adult CAP    

Nefrologi

Ikon PDF dokument Anion Gap Ikon PDF dokument Child-Pugh Score for Cirrhosis Mortality
Ikon PDF dokument Fractional Excretion of Sodium (FENa) Ikon PDF dokument Fractional Excretion of Urea (FEUrea)
Ikon PDF dokument Creatinine Clearance (Cockcroft-Gault Equation) Ikon PDF dokument Free Water Deficit in Hypernatremia
Ikon PDF dokument Maintenance Fluids Calculations Ikon PDF dokument MDRD GFR Equation
Ikon PDF dokument MELD Score (Model For End-Stage Liver Disease) (12 and older) Ikon PDF dokument Pediatric Ins and Outs (per kg and per hour)
Ikon PDF dokument Serum Osmolality/Osmolarity Ikon PDF dokument Sodium Correction Rate in Hyponatremia
Ikon PDF dokument Sodium Deficit in Hyponatremia Ikon PDF dokument Transtubular Potassium Gradient (TTKG)

Neurologi

Ikon PDF dokument ABCD2 Score for TIA Ikon PDF dokument CHADS2 Score for Atrial Fibrillation Stroke Risk
Ikon PDF dokument Glasgow Coma Scale/Score Ikon PDF dokument Hunt and Hess Classification of Subarachnoid Hemorrhage (SAH)
Ikon PDF dokument CSF WBC Correction for RBCs Ikon PDF dokument Intracerebral Hemorrhage (ICH) Score
Ikon PDF dokument Phenytoin/Dilantin Correction for Albumin or Renal Failure Ikon PDF dokument San Francisco Syncope Rule to Predict Serious Outcomes
   

Gyn/Obstetrik

Ikon PDF dokument APGAR Score Ikon PDF dokument Pregnancy Due Dates Calculator  
     

Ortopedi

Ikon PDF dokument Ottawa and Pittsburgh Knee Rules Ikon PDF dokument Ottawa Ankle Rules  
     

Pediatrik

Ikon PDF dokument APGAR Score Ikon PDF dokument Endotracheal Tube (ETT) Size for Pediatrics
Ikon PDF dokument Maintenance Fluids Calculations Ikon PDF dokument Pediatric Ins and Outs (per kg and per hour)
Ikon PDF dokument PELD Score (Pediatric End-Stage Liver Disease) (younger than 12)  

Lungmedicin

Ikon PDF dokument Oxygenation Index
Ikon PDF dokument A-a O2 Gradient Ikon PDF dokument CURB-65 Severity Score for Community-Acquired Pneumonia
Ikon PDF dokument PERC Rule for Pulmonary Embolism Ikon PDF dokument PSI/PORT Score: Pneumonia Severity Index for Adult CAP
  Ikon PDF dokument Well’s Criteria for Pulmonary Embolism / PE

Kirurgi

Ikon PDF dokument Child-Pugh Score for Cirrhosis Mortality Ikon PDF dokument Hunt and Hess Classification of Subarachnoid Hemorrhage (SAH)
Ikon PDF dokument MELD Score (Model For End-Stage Liver Disease) (12 and older) Ikon PDF dokument Parkland Formula for Burns
Ikon PDF dokument Intracerebral Hemorrhage (ICH) Score Ikon PDF dokument PELD Score (Pediatric End-Stage Liver Disease) (younger than 12)

Proof 20

StŠng

Välkommen att boka tid hos Läkarhuset i Östersund.

Så här gör du för att boka en valfri läkartid hos oss

1. Klicka på kalenderbilden nedan.
2. Klicka på det datum som passar dig.
3. Fyll i uppgifterna och tryck spara.

Bild - boka doktorn

www.bokadoktorn.se

En bokningsbekräftelse skickas till dig om du angivit din mailadress.
En SMS påminnelse skickas ett dygn före läkarbesöket om du lämnar ditt mobilnummer
Observera att det finns speciella läkartider för :

* Vaccination ( Dr Fredrik Karlsson / Dr Mattias Skielta / Dr Peder Blomqvist / Dr Mikel Körner )
* ArbetsEkg / Hälsoundersökningar ( Dr Angelo Modica / Dr Fredrik Karlsson )
* Stötvåg ( Dr Peder Blomqvist )

Privata sjukintyg måste bedömas av din distriktsläkare